Hologram Etiket

Yola çıkarken Hologram Teknolojilerinin tamamına… demiştik. Hologram Etikette de varız. 

Değişik teknik ve özelliklerle tasarlananholografik etiketler marka orjinalliği ve ürün güvenliğini korumakta,ürünün raf çekiciliğini ve imajını arttırmaktadır. Sahteciliğe , korsana karşı savaş açmakta son derece etkili olan bu ürün, maliyeti ve kolay uygulanabilirliği sayesinde en yaygın kullanılan  güvenlik ürünlerinin başında gelir. 

  • Hologram etiket, üreticilerin ve tüketicilerin haklarını korur

  • Hologram etiket, korsana karşı ürününüzü korur

  • Hologram etiket, kalite ve güven sağlar 

  • Hologram etiket, üzerinde bulunduğu ürününüzün akılda kalıcılığına yardımcı olur

  • Hologram etiket, markanızın ve ürününüzün değerini arttırır,

  • Hologram etiket, ürünün raf çekiciliğini arttırır,

  • Hologram etiket, satış gücünü arttırır.

Hologramların taranması, fotokopi yoluyla çoğaltılması veya aynısının basılması mümkün değildir. Hologramlar, aynı zamanda uygulandıkları yüzeyden ayrıldıklarında zarar görür, bu da hologramların amaç dışı kullanılmasını engeller. Hologramlar, fazlasıyla ilgi çekicidir ve göze hitap eder. Holografi, üç boyutlu dünyamızı iki boyutlu ortam üzerine kaydederek hiçbir yardımcı araç kullanılmasına gerek kalmadan çıplak gözle iki boyutlu ortam üzerinde her üç boyutu da görebilmemizi sağlayan yegane kayıt ve görüntü teknolojisidir.